DAMO - DAR
, Društvo za popularizacijo Hare Krišna Gibanja Celje, Slomškov trg 6, 3000 Celje, je pooblaščena podružnica Mednarodne Skupnosti za zavest Krišne (International Society for Krishna Consciousness - ISKCON), ki jo je leta 1965 v New Yorku ustanovil A.C Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada in ima v Sloveniji glavni sedež v Hare Krišna Centru na Žibertovi 27 v Ljubljani.

ZGODOVINA

Skupnost za zavest Krišne predstavlja vajšnavizem, starodavno monoteistično religijo, eno od treh glavnih ortodoksnih smeri hinduizma. Za razliko od ostalih dveh smeri - politeističnega kastnega brahmanizma ter monistično-panteističnega šivaizma in šaktizma - je vajšnavizem monoteistična tradicija bhakti ali vdanosti osebnemu Bogu.
Učenjaki in akademiki, ki proučujejo vzhodne religije, vajšnavizem poznajo kot tradicijo, katere korenine segajo v čas vsaj tisoč let pred našim štetjem.
Pred 5000 leti je Gospod Krišna, katerega vajšnave po vsem svetu častijo kot Vsevišnjo Božansko Osebnost, izgovoril Bhagavad-gito (Gospodovo pesem). Gita je sveta knjiga za več kot osemsto milijonov ljudi po vsem svetu. Je vir duhovnega navdiha za vse religije in filozofske smeri v Indiji, katere skupaj površno imenujemo hinduizem - naziv, ki se je pojavil šele okoli 1300 n. š. Gospod Krišna je v Bhagavad-giti vzpostavil smisel religije, nemotivirano ljubeče služenje Najvišjemu, po Njegovem odhodu pa se je izvorni nauk prenašal preko štirih sampradaj ali nasledstev duhovnih učiteljev.
Pred približno petsto leti se je Krišna znova pojavil, tokrat v severovzhodni Indiji, kot Šri Krišna Čaitanja Mahaprabhu. Šri Krišna Čaitanja, čigar inkarnacija je bila že prej napovedana v Vedah, je filozofsko združil vse štiri sampradaje in oživil tradicijo bhakti po vsej Indiji. Najbližjim učencem je naročil, naj Njegovo poslanstvo nadaljujejo in razširijo zavest Krišne po vsem svetu. V Svoje duhovno gibanje je sprejel vse ljudi ne glede na kasto, veroizpoved, nacionalnost ali spol. V Indiji je sprožil družben in duhovni preporod s poučevanjem petja velike mantre za duhovno osvoboditev: Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Mnogi Njegovi učenci, ki so napisali na stotine zahtevnih teoloških knjig, sodijo med najpomembnejše svetnike v zgodovini Indije.
V neposrednem nasledstvu duhovnih učiteljev od Gospoda Krišne in Šri Čaitanje je prišel tudi A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), ki je izpolnil dolgo gojeno željo nasledstva učencev in vedsko prerokbo, da se bo zavest Krišne razširila po vsem svetu. Leta 1965 je v starosti sedemdesetih let odšel v ZDA, kjer je leta 1966 prenesel vajšnavizem na zahod in ustanovil ISKCON (International Society for Krishna Consciousness ali Mednarodno skupnost za zavest Krišne). Šrila Prabhupada je v naslednjih desetih letih štirinajstkrat prepotoval zemeljsko kroglo, ustanovil 108 centrov zavesti Krišne v 49 deželah, sprejel na tisoče učencev in približal vedsko kulturo milijonom ljudem. Poleg tega je napisal več kot 80 knjig prevodov in komentarjev vedskih spisov. Med njimi so klasiki, kot so Bhagavad-Gita, Šrimad-Bhagavatam, Iša Upanišada, Čaitanja-čaritamrita in druge. Še nikoli se ni kakšna vzhodna religiozna tradicija tako zelo razširila zunaj Indije - vse od časa budizma pred približno 2000 leti.

SEDANJOST

ISKCON ima po svetu milijon članov, od tega približno 96% članov kongregacije (vernikov). V Indiji pa je več sto milijonov vajšnav, ki častijo Gospoda Krišno in Ramo ter se udeležujejo obredov v naših templjih. Po svetu imamo 400 hramskih skupnosti, kmetij, 10.000 nama-hat (centrov, kjer se lokalno zbirajo verniki), 30 osnovnih in srednjih šol in 300 rednih festivalov ratha-jatre (procesij, pri katerih z vrvmi vlečejo okrašene vozove z Božanstvi Gospoda Krišne) po glavnih svetovnih mestih.
ISKCON je tudi največji svetovni založnik na področju indijske filozofije in religije. V tridesetih letih smo izdali 355 milijonov knjig v več kot 70 jezikih sveta.
Humanitarna organizacija Hare Krishna Food for Life (hrana za življenje) zelo aktivno deluje že 25 let. Njeni člani so do sedaj razdelili že blizu 100 milijonov polnovrednih vegetarijanskih obrokov. Največ pomagamo v Afriki in Aziji, ter povsod, kjer je potrebno, tudi med vojno v Bosni in pretresih v Rusiji, Gruziji in Čečeniji.
Eno izmed mnogih vej ISKCON-a širom sveta pa smo leta 1983 registrirali tudi v Sloveniji, in sicer kot Skupnost za zavest Krišne. Iz skromnih začetkov v najetem stanovanju je naša ašrama (duhovno zavetišče in šola) prerasla v duhovni kulturno-izobraževalni kompleks Hare Krišna center na Žibertovi 27 v Ljubljani, kjer trenutno živi okrog 25 članov, ki se v njej šolajo za brahmane. Vernikov širom Slovenije pa je nekaj tisoč. Center v Ljubljani ima dve funkciji: omogoča duhovno šolanje v skupnosti živečih članov ter kulturno in duhovno izobraževanje članov kongregacije in vseh zainteresiranih.
Glavni programi Hare Krišna centra
- nedeljski program z duhovno glasbo, aktualno temo in brezplačno vegetarijansko večerjo
- večerna predavanja in tradicionalna darovanja (arati) čez teden
- poletna šola bhakti-joge in redni seminarji za kongregacijo in vse zainteresirane
- organiziranje javnih kulturno-spiritualnih programov in tečajev po Sloveniji
- nama-hate: srečanja članov kongregacije v domačih krajih
- prevajanje, izdajanje in razširjanje duhovne literature
- tradicionalna glasbena skupina Gauranga in rock skupina Transcendence
- humanitarna organizacija Hare Krišna Hrana za življenje

SPLOŠNA ETIČNA NAČELA VAJŠNAVIZMA

Člani in simpatizerji Skupnosti za zavest Krišne in Hare Krišna gibanja zagovarjamo vdanost in služenje Bogu, moralo, duhovno izobrazbo, nenasilje, usmiljenje ter dobrodelnost za mir in socialno stabilnost.
Zelo cenimo in stremimo k čimvišji stopnji strpnosti, čistosti, samoobvladovanja, nedvoličnosti, znanja, poštenosti in dobrega značaja. Vse te pozitivne značajske lastnosti je po naših iskušnjah moč doseči s prakticiranjem zavesti Krišne v vsakodnevnem življenju - predvsem s petjem in recitiranjem Krišnovih svetih imen. Spoštujemo življenje vseh živih bitij, ne glede na njihovo stopnjo razvoja, zaradi česar smo striktni vegetarijanci.
Naravo in naravne vire spoštujemo kot Božje darove, ki jih moramo v duhu ekologije odgovorno uporabljati in ščititi.
Menimo, da je družina bistvenega pomena za vzdrževanje socialnega ravnovesja vsake družbe.
Spoštovanje staršev in učiteljev ter zaščita otrok, žensk, starejših in šibkih je nujen del bhakti ali joge vdanosti, saj tako delujemo po želji Vsevišnjega Gospoda.
Menimo, da so vse religije in filozofije, ki učijo in v praksi razodevajo ljubezen do Boga ter imajo teološko osnovo v razodetih svetih spisih, pristen izraz religioznosti. Enako cenimo in spoštujemo tudi vse druge organizacije, ki zagovarjajo humanitarne in etične družbene vrednote.
V skupnosti za zavest Krišne vemo, da ni ene religije, ki bi imela monopol nad Resnico, Božjim razodetjem in našim odnosom z Bogom. Vse pristne religije prihajajo od istega Gospoda, zato spoštujemo in podpiramo ljudi vseh verovanj. čutimo veliko potrebo, da ljudje različnih veroizpovedi sodelujejo med sabo za blagor celotne družbe.

PRAKTIČNA ŽIVLJENJSKA NAČELA

Petje svetih imen - Bog ima nešteto imen, ki jih je razodel človeku. Ker na absolutnem nivoju ni razlike med Bogom in Njegovim imenom, se s petjem Njegovih imen neposredno družimo z Njim in prebudimo naravno ljubezen do Njega. Krišna, Rama, Višnu, Buda, Alah in Jehova so le nekatera imena za isto Vsevišnjo Božansko Osebnost. Vede za današnjo čas posebno priporočajo petje maha-mantre ali velike molitve za mir na svetu in v srcu: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
Štiri regulativna načela svobode - Kdor živi razvratno in nasilno, se ne more približati Bogu, zato se v Skupnosti za zavest Krišne držimo štirih regulativnih načel, ki po Vedah podpirajo štiri stebre religije:
1. odpovedovanje mesu, ribam in jajcem (razvija USMILJENJE)
2. odpovedovanje poživilom, kot so alkohol, tobak, droge, prava kava in čaj (razvija STROGOST)
3. vzdržnost od spolnih odnosov za čutno uživanje (razvija ČISTOST)
4. odpovedovanje igram na srečo (razvija RESNICOLJUBNOST)
Odnos med spoloma - Ženske in moški so enakopravni tako spiritualno kot materialno. V našem duhovnem nasledstvu so mnoge duhovne učiteljice, danes pa tudi predstojnice hramskih skupnosti, v katerih živijo tako moški kot ženske. Ženske v zavesti Krišne so tudi duhovnice.
Jukta vairagja - Materije, materialnih stvari, znanstvenega napredka ipd. ne zavračamo, ampak uporabljamo v službi Bogu, s čimer se snov poduhovi. Samo po sebi nič ni slabo; slaba ali dobra je le človekova uporaba te stvari.
Kaste - Vajšnave odločno nasprotujemo kastnemu sistemu, ki je odklon od izvornega vedskega nauka. Vede določajo človekov družbeni položaj po osebnih lastnostih in delovanju, ne pa zgolj po rojstvu v višji ali nižji družini.
Polbogovi - čaščenje raznih polbogov (od Boga pooblaščenih zelo močnih živih bitij, ki upravljajo materialne elemente, kot so sonce, voda in zrak) je v Indiji in drugod po svetu zelo prisotno, vendar ga Bhagavad-gita zavrača kot materialistično in nepotrebno. Bog oskrbuje tudi polbogove, zato je najbolje, da se za vse svoje potrebe neposredno obrnemo Nanj.
Reinkarnacija - Duša se seli iz telesa v telo. Krog potovanja duše obsega bivanje v rastlinskih, živalskih in človeških oblikah. človeško življenje je vrhunec tega kroga in je najbolj ugodno izhodišče za vstop v duhovni svet.
Karma - Zakon dejanj in njihovih posledic. Plodonosno delovanje človeka zaplete v materialni svet. Nad dobrim ali slabim delovanjem je bhakti-joga, transcendentalno vdano služenje Gospodu, ki združuje delo in molitev.


Kontakti: vsak petek od 17:30 - 20:30 so predavanja z meditativno glasbo in vegetariansko zakusko na sedežu društva na Slomškovem trgu 6.
Tel:031 780 820, e-mail:namahatta.celje@pamho.net, splet:www.damo-dar.si